Stratejik amaçlarımız doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin işletilmesinde amaçlarımız aşağıdaki gibidir

  • ISO/IEC 27001:2017 standart gereksinimlerinin yerine getirilmesi,
  • Sürekli iyileştirilmesi
  • Tüm yasal şartlara uyulması,
  • Risklerin azaltılması
  • İhlallerin önlenmesi,
  • Çalışan ve tedarikçi farkındalığın artırılması,
  • Yetkinliklerin geliştirilmesi için gerekli eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
  • İş sürekliliğinin kesintiye uğramaması için gerekli plan ve tatbikatların uygulanması

diğer yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde sektörümüzde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışırız.

>